Forældrene fortæller om, hvordan det er at have børn på Karlebo Udeskole

Stadion læring gennem leg Undervisning rundt om bålet Elever i Udeskolen

Forældre på skolen fortæller

Anna, mor til tre børn:
"Jeg ville ønske, alle børn kunne have en skolestart på Karlebo Skole!. En mere tryg og rar måde at starte skolelivet er svær at finde. Skolen har et højt fagligt niveau, hvor der er mange ressourcer og kompetencer til det enkelte barns udvikling, kombineret med en sund inddragelse af udelivet og naturen. I landsbysamfundet har vi desuden haft stor glæde af de mange fritidstilbud tæt på skolen fx fodbold, tennis, spejder og gymnastik. Vores ældste barn er nu efter seks dejlige år på Karlebo Skole videre på Vilhelmsro, og da begge skoler er en del af Fredensborg Skole, har transitionen fungereret super både fagligt og social. Jeg glæder mig til at vores yngste datter starter på Karlebo Skole til sommer."

Cathy, hvis ældste barn går på Karlebo Udeskole:
"As part of a move out of Copenhagen and in search of a more rural way of life, we were delighted to find Karlebo School. This is exactly what we had been looking for in a school for our children. As a teacher myself I am delighted to see the school effectively use mixed-age classes. My son feels secure in his environment yet challenged in his learning and is excited to go to school everyday."

Jakob, far til tre drenge:
"Vores tre drenge går/har gået på Karlebo Skole. Alle tre har elsket det hyggelige, nære miljø, hvor det er nemt at få venner på tværs af årgange. 
Med omlægningen til integrerede klasser var vi bekymrede for, om det ville ske på bekostning af fagligheden - især for dem, som er de ældste i den samlæste klasse. Det har dog på ingen måde været tilfældet. Lærerne er rigtig gode til at finde den enkeltes faglige niveau og udfordre præcis dér, hvor eleven er. Der er altid sværere matematikopgaver til rådighed eller højere krav til en skriftlig dansk besvarelse. 
Samtidig har det været god læring at hjælpe yngre kammerater med svært stof. Ligesom de yngste er blevet inspirerede af eksempelvis ældre klassekammeraters foredrag og præsentationer og kan se, hvad de skal arbejde henimod. 
Heldigvis viser diverse nationale test, at børnene fra Karlebo klarer sig godt - ofte er de bedre, end de andre klasser i kommunen - og selvom test ikke er den evige sandhed, så føles det nu meget godt.
Det er også vores oplevelse ved overgangen til Vilhelmsro, hvor vores ældste går nu, at han var (mindst) fuldt på højde med sine nye klassekammerater rent fagligt. Derudover har han et engagement og nysgerrighed overfor læring, som helt sikkert er blevt næret på Karlebo Skole".