Hvordan får jeg mit barn på Karlebo Udeskole?

Karlebo Skole - del af Fredensborg Skole
Tryg skolestart på folkeskole i Fredensborg kommune
Karlebo Skole - lille og go

Skoledistrikt for Karlebo Udeskole

Karlebo Skole er en folkeskole og en del af Fredensborg Skole, og dermed også en del af Fredensborg Skoledistrikt.

Skolen har ca. 50 elever fra 0. klasse til og med 5. klasse. Efter 5. klasse går børnene automatisk videre på Fredensborg Skole Vilhelmsro - eller forældre kan vælge at lade børnene starte på en anden skole.

Karlebo Skoles skoledistrikt er markeret med grønne prikker på nedenstående kort som en del af Fredensborg Skoles distrikt. 

Frit skolevalg - alle kan få en plads

Alle børn i hele kommunen - eller fra andre kommuner - kan optages på skolen jf. reglerne om frit skolevalg - læs mere om reglerne for frit skolevalg på kommunens hjemmeside.

Der optages op til 24 børn i børnehaveklassen. Børn fra skoledistriktet og dernæst søskende til børn på Karlebo Skole har fortrinsret. Uanset grænsen på 24 børn optages samtlige børn fra landsognet. Fordelingen af børn til de enkelte skoler sker på rådhuset.

Bemærk, at der pt. er ledige pladser i alle klasser - så dit barn er meget velkomment :-) 

Indmeldelse på Kalebo Udeskole

Børn skal som udgangspunkt starte i skole dét år, de fylder 6 år. Alle forældre får automatisk besked fra kommunen. Indskrivning foregår digitalt via Fredensborg kommunes hjemmeside. Du skal skrive "Karlebo Skole" i kommentarfeltet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt I hører til en anden distriktsskole. Læs mere om Fredensborg Kommunes skoleindskrivning her.

Hvis det drejer sig om elever, der allerede går i skole eller kommer fra andre skoledistrikter eller andre kommuner end Fredensborg, så kontakt skoleledelsen for at aftale indmeldelse.