Karlebo Udeskole: Læring i det fri

Karlebo Udeskole plads til alle

Skolen i Karlebo er en folkeskole, der hører under Fredensborg Skole. Fredensborg Skole består af afdelingen i Karlebo (0.-5. klasse); Fredensborg Skole Benediktevej (0.-5. klasse); og Fredensborg Skole Vilhelmsro (6.-10. klasse).

Fredensborg Skole Karlebo er en lokal forankret levende landsbyskole, som går forrest med at benytte skolens udeareal, natur og miljø til effektiv læring – en magnetskole for elever og lærere med fokus på trivsel, helhed og høj faglighed. 


Fredensborg Skole Karlebo går fra 0. - 5. klasse. Klasserne er aldersintegrerede i hhv. 0-1 klasse, 2-3 klasse og 4-5 klasse. Lærerne arbejder med differentieret undervisning, så alle elevers behov tilgodeses bedst muligt. Skolen er en traditionsrig folkeskole og et omdrejningspunkt i lokalsamfundet med stærk forældreopbakning. 

Fredensborg Skole Vilhelmsro er en udskolingsafdeling for elever fra afdelingerne i Karlebo og på Benediktevej efter 5. klasse. Skolebussen står for den daglige kørsel af eleverne fra Karlebo landsogn til og fra Vilhelmsro. 

Hvad er integreret undervisning?

Karlebo Skole skolegård

Lærerne i Lille K forklarer det således:
I klassen taler vi løbende en del om hvad det betyder, at gå i én klasse med flere klassetrin. Vi er jo de eneste fra Fredensborg kommune, som gør dette. Når man går i en sammenlæst klasse, er der god mulighed for at lave differentieret undervisning, som man iøvrigt skal gøre i alle skoler i det danske land. Oplever I forældre at jeres børn taler om, at kammeraterne arbejder i bøger som er på et højere/lavere niveau end deres oprindelige klassetrin, er det helt korrekt. Vi forsøger at tilrettelægge og lave undervisning som lige præcis gør, at eleverne skal stå lidt på tå for at lære, hverken mere eller mindre.

Hvad er undervisning i Udeskolen?

Der laves mad i Udeskolen

Alle elever i Karlebo har undervisning en dag om ugen i Udeskolen samt i emneuger. Principperne for undervisningen er:

 • Læring gennem aktiviteter i naturen
 • Læring gennem praktiske færdigheder
 • Læring gennem mødet med lokalsamfundet

Konkrete oplevelser aktiverer flere sanser. Kobler man disse konkrete oplevelser sammen med den boglige læring kan man nå langt i læringen og favne flere elever. Sådan lyder resultaterne fra forskningen indenfor ”udeskole”. Det er nogle af de vigtigste grunde til, at Karlebo Udeskole har valgt at satse på at gøre undervisning i det fri til et naturligt element i undervisningen.

Udeskolen har sine egne årsplaner for de forskellige årgange. Årsplanerne bliver til som et samarbejde mellem lærerne og naturvejlederen, der er ansat i Udeskolen. En af grundene til at Udeskolen har sin egen årsplan er, at Udeskolen er tværfaglig. Alle Natur/teknik timer bliver dækket i Udeskolen, men der ligger også en del dansk og helt naturligt også matematik.  Det er også i Udeskolen, at de fleste UUV timer ligger (understøttende undervisning).

Karlebo Skoles historie

Karlebo Skole skolegård

Da Karlebo Skole stod færdig i 1943, var den kommunens største - det til trods for, at den faktisk var mindre end i dag:

På første sal var der både uudnyttet loftsrum og bolig til lærerinden. Der, hvor vi i dag har børnehaveklasse, var der dengang indrettet kommunebibliotek, og pedellen boede i "Kaspoline" – skolefritidsordningens lokaler i skolens vestfløj. Dengang kom der røg op af syv skorstene. Hvert klasselokale var forsynet med kakkelovn.

Fra starten var der fire lærere til at undervise i syv klasser. Det kunne lade sig gøre, fordi børnene i de mindste klasser først mødte kl 12, når de store børn gik hjem. I den enkelte klasse kunne der være op mod 30 elever. Men undervisningen dengang var jo også en helt anden.

Læring i det fri

Udover fordelene ved at være en lille og tryg skole, er Udeskolen en væsentlig del af Fredensborg Skole Karlebos identitet og læringsmiljø. Udeskolen er bemandet med en fuldtids naturvejleder og råder over flere uderum bl.a. en bålhytte med amfiscene, stor køkkenhave, udekøkken i børnestørrelse, bålpladser osv. Udeskolen realiserer de nye læringsformer, som er et vigtigt element i skolereformen. Udeskolen benyttes ikke kun af børn i Karlebo, men også flittigt af eleverne fra Fredensborg Skole Benediktevej, som regelmæssigt flytter undervisningslokalet fra Benediktevej ud til Udeskolen i Karlebo.

Udover Udeskolen har skolen andre særdeles gode undendørs områder: Skolegård og legeplads, der benyttes dagen lang i frikvarterer og om eftermiddagen i Kaspo-regi. Området omkring skolen er godt tilplantet og giver mange gode kroge for legemuligheder. På skolens grund ligger en fredet gravhøj og en naturlegeplads, der er let tilgængelig for de yngste klasser. I forbindelse med boldbanen er der en legeplads for de større børn, der her får forskellige fysiske udfordringer- her i blandt en svævebane. En lille fodboldbane bag skolen er det daglige samlingssted for mange børn. I forbindelse med idrætsundervisningen benyttes Karlebo Stadion, hvortil der går sti fra skolen.

Kalebo gamle dage

I Store K foræller lærerne:
Der er ikke den store forskel på, hvordan vi differentierer i Store K - altså i 4. og 5.K - i forhold til Lille K. Måske har de oftere fælles opgaver, hvor delspørgsmålene gradvis bliver sværere, så der er passende udfordringer til alle. Børnene får grundigt forklaret, hvad minimumskravene er på hvert klassetrin. Samtidig har alle børn lov til at svare på alle delspørgsmål - og det kan da ske, at vi lige giver en venlig opfordring til en elev om, at lige præcis han/hun bør tage nogle af de sværere spørgsmål.

Matematikopgave i Udeskolen

Her er nogle eksempler på undervisningsforløb i Udeskolen:

 • Vi arbejder i køkkenhaven og lærer om de dyr vi finder og grøntsager vi høster.
 • Vi laver mad i udekøkkenet og skriver opskrifter.
 • Vi går til søen og fisker efter smådyr. Efterfølgende skriver eleverne historier om dyrene.
 • Vi besøger Karlebo mølle, tegner den og beskriver møllerens arbejde.
 • Vi løser virkelighedsnære opgaver, og tegner og skriver om processen efterfølgende. Vi har bl.a. slået telt op, flyttet en tung flise mm.
 • Vi åbner en fasan og lærer om jagt
 • Vi har samarbejdsøvelser og lege
 • Vi har fagdage med fokus på dansk og matematik
 • Vi har kurser i praktiske færdigheder, fx knivkursus, indeholdende: beskrivelse ved tegning og ord, lovgivning, vægt, længde og praktiske øvelser.
 • Og meget mere.

 

Kalebo gamle dage

Den efterhånden ikke helt unge bygning har været igennem flere ombygninger, men indtil for få år siden alle inden for de gamle mure. Nye behov og krav medførte efterhånden, at biblioteket, lærer- og pedelboligen måtte nedlægges og inddrages til skole- og senere også pasningsformål. Megen snilde er blevet lagt for dagen i bestræbelserne på at udnytte hver kvadratmeter af skolen. I 1993 blev Skolens østfløj  året efter forlænget for at skaffe mere plads til skolefritidsordningen Kaspo.

I 1999 blev Børne-kulturhuset bygget. Huset er tilhørssted for Kaspo, klub, spejdere og Kulturforsyningen. Lokaler i huset kan lånes til børne/kulturelle formål på hverdage efter kl. 17 og i weekender.